فارسی العربیه France English
مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران در نشست تخصصی مدیران صنعت آب و آبفا:

شرکت آب و نیرو به جمع سازمان‌های توسعه‌ای پیوست/ تشریح طرح‌های اولویت‌دار در حوزه آب کشور

مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران گفت: شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران با تصویب هیئت دولت به عنوان اولین شرکت توسعه‌ای در بخش آب کشور شناخته شد و امکان بهره‌گیری از ظرفیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این حوزه فراهم شد.

  اخبار ملی
  1401/01/21