فارسی العربیه France English
 

  مطالعاتی - پژوهشی

                                                                                                                                                   

مطالعاتی - پژوهشی

 

  • بازدید و گردآوری اطلاعات ابنیه تاریخی آب موجود در استان های مختلف
  • تهیه لیست فهرست موضوعی آثار تاریخی آب و کلیه مقالات و کتب منتشر شده تاکنون
  • مطالعه بر روی آثار تاریخی آب و بررسی مصالح و سازه های سدهای قدیمی
  • تهیه و تکمیل پرسشنامه آثار تاریخی آب به منظور تهیه شناسنامه آثار و مطالعات آن ها
  • شناسایی آثار تاریخی مرتبط با آب در استان های کشور و شروع اقدامات لازم جهت مستندسازی، حفظ و بازسازی، تهیه ماکت، فیلم و عکس از آن ها
  • تهیه گزارش کامل بناهای تاریخی آب و ارسال آنها جهت ثبت در فهرست آثار ملی کشور
  • تهیه گزارش مطالعاتی بازسازی سدهای قدیمی که امکان بهره وری دارند
  • تهیه عکس، اسلاید و اطلاعات از سازه های سنتی آب
  • مستندسازی سوابق آب کشور
  • تصویب رشته درسی پیشنهادی موسسه در رشته علوم و مهندسی آب در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تحت عنوان مهندسی آثار و سازه های تاریخی آب توسط کمیته علوم و مهندسی آب دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

 

 تاریخ ثبت :
  آخرین به روزرسانی :