فارسی العربیه France English
 

  پیش بینی

فعالیت های پیش بینی شده :

 • شناسایی سازه های تاریخی آب کشور (در حوزه های آب و آبفا)

                - ایجاد مرکز اسناد و تهیه بانک جامع اطلاعات از آثار و سوابق تاریخ مهندسی آب کشور با تکیه بر  بخش های آب و آبفا

                - تهیه اطلس سازه های تاریخی آب به تفکیک هر استان

                - تهیه  دایره المعارف سازه های تاریخی آب کشور

 • مطالعه، مرمت و بازسازی سازه های تاریخی آب کشور
 • حفظ، ثبت و مستند سازی آثار و ابنیه تاریخی آب کشور در ردیف آثار ملی و جهانی
 •  تحقیق و پژوهش کاربردی بر روی آثار و سوابق تاریخ فنی و مهندسی آب کشور

               - تهیه دانشنامه سازه های تاریخی آب کشور

               - تهیه دستورالعمل، ضوابط، استاندارد و نشریه های تخصصی سازه های تاریخی آب کشور

    - انتقال دانش فنی پیشینیان در امر مهندسی آب در بخش های آب، آبفا و آبفار و انطباق آن با علم روز و با محوریت مدیریت دانش   در عرصه های مهندسی آب کشور 

 •  ایجاد، تکمیل و توسعه ی موزه های آب کشور

              - ساخت و تکمیل موزه ی ملی آب ایران

                             - ادامه عملیات اجرایی پروژه موزه ملی آب در پارک پردیسان تهران

                             - افتتاح  و راه اندازی بخش اول موزه ملی آب ایران

                             - تکمیل عملیات اجرایی و راه اندازی بخش دوم موزه ملی آب ایران

              - مطالعه، طراحی و ساخت موزه های آب در مراکز استان ها و برخی از شهرهای بزرگ آن ها

              - ایجاد موزه ی سد در کنار سدهای تاریخی و معاصر کشور

 • ایجاد و توسعه گردشگری در کنار تأسیسات آبی تاریخی و معاصر (اکوتوریسم آبی) با تکیه بر گردشگری در کنار سدها
 • تقویت ساختار سازمانی مؤسسه در مرکز و استان ها جهت انجام هر چه مطلوب تر فعالیت ها و اهداف مندرج در اساسنامه و قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
 •  برقراری و تبادل اطلاعات مرتبط و همکاری با مراکز و مؤسسات ذی ربط در داخل و خارج از کشور در قالب تفاهم نامه های همکاری فیمابین
 •  شناسایی، جمع آوری و ارائه اسناد و مدارک مربوط به فرهنگ، آداب و سنن اقوام مختلف ایران در زمینه های گوناگون آب  علی الخصوص بخش های آب و آبفا در سطح ملی و در حوزه نفوذ فرهنگی ایران در کشورهای همسایه و هدف
 • جمع آوری، حفظ و حراست از آثار و سوابق، ابزار و اشیاء ارزشمند تاریخی - فرهنگی آب در هریک از بخش های آب و آبفا و معرفی و نمایش آن ها
 • برقراری ارتباط با دانشگاه ها و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی به منظور استفاده از دانش بومی با تکیه بر محوریت مدیریت دانش و انطباق آن بادانش روز در مقاطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکترا) دانشگاهی
 • آموزش و تعلیم نیروی انسانی متخصص مورد نیاز از طریق واحدهای آموزشی و پژوهشی ذی ربط
 •  برگزاری و شرکت در گردهمایی ها، همایش ها و نمایشگاه های متعدد به منظور ارتقاء سطح علمی و آموزشی کلیه دست اندرکاران عرصه های مختلف آب خاصه در حوزه ها ی آب و آبفای کشور در دو سطح ملی و  بین المللی
 • عضویت مداوم و مستمر در سازمان ها و نهادهای بین المللی مرتبط از جمله بخش تاریخ آب یونسکو، کمیته ملی موزه ها (I.C.O.M)، کمیته ملی ابزار و اشیاء تاریخی (I.C.C.R.O.M)، کمیته ملی بناهای تاریخی(I.C.O.M.O.S) و کمیته بین المللی تاریخ آب (I.W.H) و کمیته بین المللی فناوری های آب و فاضلاب در تمدن های باستانی (IWAWWTAC)
 •  با توجه به تعیین کشورهای هدف توسط دولت و سیاست های خارجی جمهوری اسلامی ایران و گستردگی حوزه نفوذ فرهنگی ایران، کمک و همکاری با کشورهای همسایه و هدف جهت مطالعه تاریخ مهندسی آب آنها و همکاری در مطالعه ، طراحی و ایجاد موزه آب آن کشورها
 •   تهیه و ساخت فیلم های مختلف در ارتباط با آثار و ابنیه ی تاریخ فنی و مهندسی آب کشور در حوزه های آب و آبفا با هدف معرفی و مستندسازی آن ها و توسعه گردشگری آبی
 • جلب حمایت و مشارکت بخش خصوصی در ارتباط با فعالیت های مؤسسه مطابق با اهداف مندرج دراساسنامه و قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

 تاریخ ثبت :
  آخرین به روزرسانی :