فارسی العربیه France English
 

  مرتبط با راه اندازی موسسه

                                                                                                                                                                                                                                   

                                       مرتبط با راه اندازی موسسه      

                                                                             

  • تهیه اساسنامه موسسه و تصویب آن در شورای عالی انقلاب فرهنگی

 

  • تهیه و تدوین نمودار تشکیلاتی و شرح وظایف موسسه

 

  • تجهیز و افتتاح گنجینه آب سعدآباد

 

  • تدوین نمودار سازمانی موسسه و شعبات تابعه آن در هریک از سازمان های آب منطقه ای و آب و فاضلاب سراسر کشور و تصویب آن از سازمان امور و استخدامی کشور

 

  • هماهنگی با سازمان های آب منطقه ای به منظور معرفی کارشناس گنجینه آب استان ها

 

 

    

 

 

 تاریخ ثبت :
  آخرین به روزرسانی :