فارسی العربیه France English
 

  قابلیت ها

قابلیت ها:

 1. پژوهش و تحقیقات کاربردی برروی سوابق تاریخ فنی مهندسی آب کشور خاصه در امر مدیریت سنتی آب در گذشته و مدیریت منابع آبی درحال حاضر در بخش آب و آبفا و آبفار با محوریت دانش فنی و مدیریت بر روی این اطلاعات ارزشمند و معرفی و انتقال آن به نسل حاضر و آینده
 2. درآمدزایی از طریق:
  • فروش بلیط موزه های تخصصی در مراکز استان ها و در کنار سدها
  • گردشگری در کنار تأسیسات آبی تاریخی و معاصر (اکوتوریسم آبی)
  • فروش و عرضه ی تولیدات علمی، فرهنگی و پژوهشی در مراکز ایجاد شده
  • کسب درآمد از طریق مشارکت بخش خصوصی در ارتباط با فعالیت های فرهنگی و آموزشی موزه های آب سراسر کشور
  • کسب درآمد ناشی از ارائه خدمات مشاوره ای، فنی و آموزشی
  • اخذ کمک های مالی و تجهیزاتی از بخش دولتی و خصوصی
 3. استفاده از تجربیات موزه های آب در سایر کشورهای دنیا از جمله روسیه، ژاپن، هلند، آمریکا، اسپانیا و ... و معرفی آن ها به صورت نرم افزاری و مبادله اطلاعات
 4. کمک به حل مناقشات احتمالی برروی رودخانه های مرزی کشور با استناد به اسناد و سوابق تاریخی حقآبه ای آن ها
 5. ثبت، مستندسازی و معرفی دستاوردهای شگرف مهندسی آب بعد از انقلاب اسلامی در صنعت مهندسی آب کشور درحوزه های مختلف تأمین، انتقال، توزیع، مدیریت منابع آب، شرب، صنعت، کشاورزی و ...
 6. طبق تعریف آثار آبی جدید که با گذشت یکصد سال از ساخت آن ها آثار تاریخی محسوب شده (به استناد ماده 1آئین نامه اموال فرهنگی ، هنری و تاریخی نهادهای عمومی و دولتی) لذا به لحاظ جلوگیری از مداخله سایر نهادها از جمله میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مؤسسه گنجینه ملی آب ایران به عنوان متولی امر با برنامه ریزی های لازم نسبت به حفظ، نگهداری و در صورت لزوم مرمت آن ها اقدام خواهد نمود

 تاریخ ثبت :
  آخرین به روزرسانی :