فارسی العربیه France English
 

  ارکان مؤسسه

 

ارکان مؤسسه گنجینه ملی آب ایران:

 

الف: شورای عالی گنجینه ملی آب ایران

  • وزیر نیرو، ریاست شورا
  • وزیر علوم ، تحقیقات و فن آوری
  • معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست
  •   معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
  • شهردار تهران
  • معاون وزیر نیرو در امور آب
  • معاون وزیر نیرو در امور آب و فاضلاب شهری
  • رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور
  • رئیس گنجینه ملی آب که دبیر شورا خواهد بود

احکام اعضای شورا توسط رئیس جمهور یا معاون اول ریاست جمهوری صادر می گردد.

ب: رئیس گنجینه ملی آب ایران

 

 

 

 تاریخ ثبت :
  آخرین به روزرسانی :