فارسی العربیه France English
 

  فعالیت های اجرایی

                                                                                                                                                              

فعالیت های اجرایی :

 

  • اقدام به تهیه و ساخت ماکت از آثار و ابنیه قدیمی آب
  • انجام ماموریت به اغلب استان های کشور به منظور توجیه مدیران موزه آب، راه اندازی موزه های آب و هماهنگی مسئولین بخش های مرتبط در راستای اهداف مجموعه
  • طراحی و اجرای عملیات ایجاد گنجینه ملی آب ایران در پارک پردیسان تهران
  • تهیه تابلوهای نقاشی رنگ روغن از آثار تاریخی آب کشور
  • خرید ابزار و اشیای مرتبط با گنجینه های آب مثل ویترین، ظروف سفالی و سایر وسایل موردنیاز
  • تهیه و تنظیم شرح خدمات شناسایی کلی آثار تاریخی آب کشور
  • ساخت مدل های هیدرولیکی قدیم و جدید آبی: آب انبار، قنات، آسیاب، یخچال ، سدهای سنتی از قبیل سد ساوه، سد عباسی، سد ایزدخواست و سدهای جدید مثل سد کرخه و سد جیرفت
  • عقد قرارداد با مشاوران مختلف جهت مرمت و بازسازی سدها و بندهای تاریخی 

 

 

 

 تاریخ ثبت :
  آخرین به روزرسانی :