فارسی العربیه France English
 

  تکالیف

تکالیف :

1. ایجادموزه های آب درسراسرکشور

  • طراحی وساخت موزه ی ملی آب ایران در تهران
  • طراحی و ساخت موزه های آب استانی
  • ایجاد موزه در کنار سدها

2. ایجاد و توسعه اکوتوریسم آبی (گردشگری در کنار تأسیسات آبی تاریخی و معاصر شامل سدها، رودخانه ها، تالاب ها و سازه های تاریخی آبی از جمله سد، بند، پل بند، آب انبار، یخچال، قنات و ...)

3. مطالعه و شناسایی سازه های تاریخی آب کشور

  • تهیه بانک جامع اطلاعات سازه های تاریخی آب کشور
  • تهیه دایرﻩالمعارف سازه های تاریخی آب کشور
  • تهیه اطلس سازه های تاریخی آب به تفکیک هر استان

 

4. حفظ، مرمت و احیاء و بهره برداری پایدار از سازه های تاریخی آب کشور

5.   پژوهش و تحقیقات کاربردی بر روی آثار و سازه های تاریخی آب کشور

  • تهیه دانشنامه سازه های تاریخی آب کشور
  • تهیه دستورالعمل، ضوابط، استاندارد و نشریه های تخصصی سازه های تاریخی آب کشور
  • انتقال دانش فنی پیشینیان در امر مهندسی آب در بخش های آب، آبفا و آبفار و انطباق آن با علم روز و با محوریت  مدیریت دانش در عرصه های مهندسی آب کشور

6.   جمع آوری و تهیه ابزار، اشیاء، اسناد، مکتوبات و ... مرتبط با تاریخ فنی مهندسی آب کشور 

7.   ثبت و مستند سازی سازه های تاریخی آب کشور در ردیف آثار ملی و جهانی

8.   معرفی آثار و سوابق تاریخ مهندسی آب به کشورهای جهان

9.  آموزش و تعلیم نیروی انسانی متخصص مورد نیاز از طریق واحدهای آموزشی و پژوهشی ذی ربط

10. استفاده از دانش بومی با تکیه بر محوریت مدیریت دانش و انطباق آن با دانش روز در مقاطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی   (کارشناسی ارشد و دکترا) دانشگاهی

11. جلب حمایت و مشارکت بخش خصوصی در ارتباط با فعالیت های مؤسسه مطابق با اهداف مندرج در اساسنامه و قانون های برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران

 تاریخ ثبت :
  آخرین به روزرسانی :