فارسی العربیه France English
 

  راهبردها

 

راهبردها :

 1. سیاستگذاری و برنامه ریزی و تهیه برنامه های توسعه و بهره برداری از آثار و ابنیه تاریخی آب کشور
 2. نظارت بر طراحی و ساخت موزه ها ی آب در مراکز استان ها و شهرهای بزرگ آنان در کنار سدهای تاریخی و معاصر
 3. تشویق و حمایت از مشارکت بخش خصوصی در توسعه و تکمیل طرح های مرمت و بازسازی سازه های تاریخی آبی کشور
 4. حمایت از تحقیقات و پژوهش در زمینه های فن آوری های دانش سنتی پیشینیان در خصوص سازه های تاریخی آب با محوریت دانش
 5. مطابقت دادن دانش سنتی پیشینیان در زمینه تاریخ مهندسی آب با فن آوری های پیشرفته و توسعه منابع انسانی
 6.  نظارت بر شناسایی، مطالعه، مرمت، بهره برداری و نگهداری از آثار و ابنیه تاریخی آب کشور
 7. آموزش و تعلیم نیروی انسانی متخصص مورد نیاز از طریق واحدهای آموزشی و پژوهشی ذی ربط
 8. تهیه و تنظیم استانداردها، آئین نامه ها و دستورالعمل های مورد نیاز برای اعمال قوانین و انجام وظایف حاکمیتی
 9.  ارزیابی اثرات اقدامات مؤسسه گنجینه ملی آب ایران در بهره گیری از دانش پیشینیان در عرصه تاریخ مهندسی آب در زمینه های آب و آبفا
 10. ایجاد، توسعه و ترویج گردشگری در کنار تأسیسات آبی تاریخی و معاصر
 11. برقراری ارتباط و همکاری های لازم در حوزه فرهنگی مشترک ایران با کشورهای همسایه و کشورهای هدف
 12. پژوهش، تحقیق و مطالعات علمی تمدن های گذشته اقوام ایرانی در مناطق مختلف کشور با توجه به آثار، سوابق و ابنیه آبی تاریخی بر جای مانده از آن ها
 13. تهیه بانک اطلاعاتی آثار و سوابق تاریخی آب کشور جهت تهیه اطلس استانی و دایره المعارف سازه های تاریخی آب کشور

 تاریخ ثبت :
  آخرین به روزرسانی :