فارسی العربیه France English
 

  مقالات اهدایی

ردیف

منابع

نام مولف

توضیحات

1

اهمیت و شناخت پدیده وپتاسل منابع آب کارست در زاگرس

دکتر احمد افراسیابیان

موسس و بنیانگذار مرکز ملی کارست

2

مجموعه مقالات کارگاه بررسی چالشها و اولویتهای تحقیقاتی بخش آب

 

(برنامه سوم توسعه کشور خرداد 79)

3

مجموعه مقالات (کارگاه تخصصی،سد و محیط زیست)

 

1و2 خردادماه 86

4

مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس منطقه ای تغییرات اقلیم

 

 

5

مجموعه مقالات اولین کارگاه آموزشی و تخصصی مسائل(بررسی مسائل خشکسالی استان فارس)

دکتر سیف الله امین دکترسید محمد جعفر ناظم السادات،دکتر علی اکبر کامگار

27و28 مهرماه،79

6

تشریح حوزه فرایندها و نحوه اجرای آن

دکتر حیدر امیران

جلد 5  تیرماه94

7

خلاصه گزارش طرح های تحقیقاتی شرکت آب منطقه ای همدان(طرح تحقیقات کاربردی)

 

پاییز 93

8

 

 

اداره ی کل  روابط عمومی بنیاد ملی نخبگان

9

آبشار(پرونده ای درخصوص بهینه سازی طرح های عمرانی)

مهندس نعمت اله ناظر

شماره11/بهمن 89

10

محصولات فناوری نانو در صنعت آب و فاضلاب

 

ویرایش اول تایستان94

11

فن آوری تعدیل آب و هوا از نگاه سازمان و انجمن جهانی

مرکزملی تحقیقات  مطالعات بارور ابرها

 

12

آشنایی با فناوری نانو

مهندس حسن سلیمی،سید محمد یوسف طاهری عماد احمدوند

 

13

پایان نامه(ارائه  روش های کاربردی در بهبود مدیریت اراضی سیلاب دشت با استفاده از تجارب جهانی)

غزال جعفری

پایان نامه(ارائه  روش های کاربردی در بهبود مدیریت اراضی سیلابدشت با استفاده از تجارب جهانی)

14

دستورالعمل نحوه صدور مجوز بسته بندی آب جهت مصارف شرب

-

دستورالعمل نحوه صدور مجوز بسته بندی آب جهت مصارف شرب

15

کتاب کار جامع دوره ی سطح 2 مهندسی ارزش

مجری شرکت مهندس مشاور کریت کارآ

کتاب کار جامع دوره ی سطح 2 مهندسی ارزش

16

نشریه داخلی بنیز تجهیز

روابط عمومی شرکت بنیز تجهیز

پاییز 89

17

نشریه علمی،فنی،  اجتماعی،فرهنگی آب ومحیط زیست

 

 

18

کمیته ملی سدهای بزرگ ایران(ژئوممبرین)سال 85

دکتر رضا نورزاد مهندس مجید هجیری آذر

 

19

اخلاق و مناسبات اداری کارگزاران

 

به اهتمام ستاد امور فرهنگی ودینی وزارت نیرو

20

همت تلاش توسعه اسلامی

 

ستاد امور فرهنگی وزارت نیرو

21

آفتاب برنی (روایت داستان زندگی امام حسین)

زینب عطایی

 

22

روز فروغ دین

 

 

23

استاندارایزو9001 ویرایش سال2000 برای همه (به همراه تصاویر تشریحی و توضیحات اجرایی/عملی)

دکتر حیدرامیران

 

24

تحقیقات منابع آب یران

انجمن علوم و مهندسی منابع آب

سال هفتم / شماره4/ سال 90

25

تحقیقات منابع آب یران

انجمن علوم و مهندسی منابع آب

سال هفتم/شماره اول/ زمستان و بهار 90-89

26

تحقیقات منابع آب ایران

انجمن علوم و مهندسی منابع آب

سال 10 /شماره 2/پاییز 93

27

تحقیقات منابع آب ایران

انجمن علوم و مهندسی منابع آب

سال دوازدهم/شماره4/زمستان95

28

تحقیقات منابع آب ایران

انجمن علوم و مهندسی منابع آب

سال دوازدهم/شماره4/زمستان95

29

تحقبقات منابع آب ایران

انجمن علوم و مهندسی منابع آب

شماره اول/سال ششم/بهار89

30

تحقیقات منابع آب ایران

انجمن علوم و مهندسی منابع آب

شماره 41/سال هفتم

31

ماهنامه مهرآب

 

شماره 63/خرداد 89

32

ماهنامه مهرآب

 

شماره 67/اسفند 89

33

ماهنامه مهرآب

 

شماره77 آبان ماه91

34

ماهنامه مهر آب

 

شماره59/شهریورومهرماه88

35

ماهنامه مهر آب

 

شماره66/آبان ماه89

36

ماهنامه مهر آب

 

شماره71/آبان ماه 90

37

ماهنامه مهرآب

 

شماره72/آذرو ی ماه90

38

فصل نامه ی  مهاب قدس

 

شماره55/تابستان90

39

فصلنامه  ی مهاب قدس

 

شماره49/زمستان88

40

فصلنامه  ی مهاب قدس

 

شماره63/تابستان93

41

فصلنامه ی  مهاب قدس

 

شماره65 بهار 94

42

فصلنامه ی  مهاب قدس

 

شماره49/زمستان88

43

فصلنامه ی  مهاب قدس

 

شماره43/تابستان87

44

فصلنامه ی  مهاب قدس

 

شماره53/زمستان89

45

فصلنامه ی  مهاب قدس

 

شماره64/پاییز وزمستان93

46

فصلنامه ی  مهاب قدس

 

شماره648 پاییز وزمستان93

47

فصلنامه علمی-ترویجی(خشکی و خشکسالی کشاورزی

 

شماره14،زمستان83

48

فصلنامه علمی-ترویجی(خشکی و خشکسالی کشاورزی)

 

شماره14/زمستان83

49

فصلنامه ی علمی-ترویجی(سامانه سطوح آبگیر باران)

 

سال دوم /شماره سوم/پاییز93

50

فصلنامه پژوهش و فناوری

 

بهار94

51

فصلنامه سیاست گذاری علم و پژوهش رهافت

 

شماره47/پاییزوزمستان89

52

مجله پژوهش آب ایران

 

جلد5/ شماره8/بهارو تابستان90

53

مجله پژوهش آب ایران

 

جلد4 /شماره6/بهارو تابستان 89

54

مجله پژوهش آب ایرن

 

سال/شماره اول/ زمستان 86

55

مجله آب و فاضلاب

 

سال28/شماره1/96

56

پژوهش نامه91

شرکت آب منطقه ای اردبیل

 

57

محیط زیست-فصل نامه ی علمی

 

شماره 44/تابستان86

58

آب و توسعه پایدار

 

سال اول/شماره سوم/اسفندماه93

59

علوم محیطی(فصل نامه علمی-پژوهشی)

 

سال چهارم /شماره3/بهار96

60

علوم محیطی (فصل نامه علمی-پژوهشی)

 

سال سوم/شماره11/بهار 85

61

علوم محیطی (فصل نامه علمی-پژوهشی)

 

سال سوم/ شماره10/زمستان 84

62

پیام نیرو (نشریه اختصاصی وزارت نیرو)

 

شماره209 اسفند92-فروردین 93

63

پیام نیرو(نشریه اختصاصی وزارت نیرو)

 

شماره212 مرداد و شهریور 93

64

ماهنامه اختصاصی وزارت نیرو(پیام نیرو)

 

شماره182/مهرماه89

65

ماهنامه اختصاصی وزارت نیرو(پیام نیرو)

 

شماره188و189/فروردین واردیبهشت89

66

ماهنامه اختصاصی وزارت نیرو(پیام نیرو)

 

شماره 194/مهرماه 90

67

ماهنامه اختصاصی وزارت نیرو(پیام نیرو)

 

شماره194/مهر90

68

نشریه اختصاصی وزارت نیرو(پیام نیرو)

 

شماره 215 /بهمن و اسفند 93

69

عصر مدیریت

 

شماره چهارم/بهمن86

70

عصر مدیریت

 

سال دوم/شماره شش/اسفند86

71

تست نفوذ باکلی لینوکس

 

جلد اول

72

مجموعه خلاصه و مقالات اولین کنفرانس ملی و خشکسالی و تغییر اقلیم

مرکز تحقیقات کم آبی و خشکسالی در کشاورزی و منابع طبیعی

28اردیبهشت 90

73

چهارمین کنفرانس منطقه ایی تغییر اقلیم

 

 

74

چکیده مقالات ( نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران)

 

18 الی 20 آبان ماه 1389 دانشگاه تربیت مدرس

74

پانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

انجمن هیدرولیک ایران

24 و 25 آذرماه 95

76

چشم انداز توسعه شبکه های فرعی آبیاری و زهشکی

 

کمیته ملی آبیاری و زهشکی ایران

77

پژوهش نامه 92 خلاصه  دستاورد های طرحهای تحقیقاتی خاتمه یافته

 

شرکت آب منطقه ای اردبیل

78

قانون تشویق سرمایه گذاری در طرحهای آب کشور(به انضمام آیین نامه اجرایی)

 

 

79

همایش خشکسالی در استان چهار محال بختیاری و راههای مقابله با آن

 

16 آبان 87 شهرکرد

80

خلاصه گزارش طرح های تحقیقاتی

 

شرکت آب منطقه ای  قزوین اسفند 92

81

هفتمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست تفکر، تغذیه، صزفه جویی

 

 

82

پژوهشنامه بازرگانی فصلنامه شماره 18-بهار1380 –علمی -پژوهشی

موسسه مطالعات

 

83

چکیده مقالات چهارمین سمینار ملی توسعه پایدار روش های ابیاری تحت فشار (مدیریت بهره برداری و نگهداری)

 

موسسه تحقیقاتی فنی و مهندسی کشاورزی 17 مهر 91

84

چکیده مقالات(اولین همایش ملی رویکردهای نوین مشارکت مردمی در مطالعه، ساخت بهره برداری و نگهداری شبکه آبیاری و زهشکی

 

شیراز هفتم و هشتم بهمن 1388

85

کارگاه بین الملی آموزشی و همایش تخصصی نمک زادیی آب های شور ، لب شور و تصفیه پساپ

 

دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباس پور سی ام خرداد الی یکم تیر ماه 91

86

همایش ملی بازیافت

 

7و6 بهمن ماه دانشگاه تهران

89

چکیده مقالات حفاظت از منابع آب در حوضه آبریز (همایش ملی آب پاک)

 

دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور11 و 12 اسفند 89

90

کنفرانس بین اللملی آب و فاضلاب(با رویکرد خصوص سازی و الگو های برتر در طراحی ، ساخت و بهره برداری

 

مرکز همایش بین اللملی برج میلاد تهران

91

پارادایم نوین (مقاومتی دوامی) رویکرد نوین مدیریت فرایند ی پویا

مصطفی احمدوند ،فرید غفاری مقدم ، مهندس آریا احمدوند

مرکز تحقیقات بتن متب با مجوز (وزارت علوم تحقیقا فناوری)

92

تغییرات پاردایم تکنولوژی و پیدایش نظام نوین دیدگاه سیتمی (مقاومتی دوامی) به پدیده زنده بتن

 

مرکز تحقیقات بتن متب با مجوز (وزارت علوم تحقیقا فناوری

93

مورد پژوهی سازمانی (روش پژوهشی تبیین آموزه های علمی از تجربه کاوی)

 

 

94

راهنمای اجرا و بهره برداری از شبکه های توزیع نیروی برق

توماس شومیکر-جمیز مک

 

95

آزمونهای آماری در علوم زیست محیطی

دکتر سید هادی خاتمی

 

96

مدل سازی پویای بهره برداری از پساب با رویکرد کشاورزی پایدار (مطالعه موردی:دشت ورامین)

 

شرکت سهامی مدیریت منابع آب ایران

97

DIRECTORY OF IRANIAN WETIANDS DESIGNATED UNDER THE RAMSAR

MASOUD BAGHERZADED KARIMI,MAHBOD ROUHANY

 

 

 تاریخ ثبت :
  آخرین به روزرسانی :