فارسی العربیه France English
 

  لیست کتاب های شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

 

نام نویسنده

نام کتاب

ردیف

مصطفی دهقان

اصول فنی حفاظت از منابع آب های زیرزمینی

1

شرکت توسعه منابع آب نیروی ایران

خلاصه مطالعات مرحله اول طرح کرخه

2

بهروز بهروزی راد

حق آبه محیط زیست رودخانه ها

3

محسن بیات آقبلاقی

ارزیابی ریسک

4

شرکت پلاک آبی

کتاب پی سد، تجربه سد سیمره

5

-

اولین کتاب جامع صنعت سد، آب و نیروگاههای برق آبی

6

-

دومین کتاب جامع صنعت سد، آب و نیروگاههای برق اّبی

7

-

کرخه سرزمین آرام(نگاهی به سد کرخه  و جاذبه های تاریخی اطراف آن)

8

شرکت توسعه منابع آب نیروی ایران

کتاب سد و نیروگاه  کارون3  (مستند سازی تصویری)

9

 

نام نویسنده

لوح فشرده

ردیف

-

لوح فشرده فیلم سینمایی زاگرس

1

-

لوح فشرده نگین زاگرس

2

-

لوح فشرده فیلم سینمایی پلاک

3

-

لوح فشرده مجموع  فیلم های آموزشی ساخت سد و نیروگاه  برق آبی

4

اثر استاد مجید انتظامی

لوح فشرده همراه با بروشور معرفی سمفونی کارون

5

-

لوح فشرده فیلم سینمایی پرواز 96

6

 تاریخ ثبت :
  آخرین به روزرسانی :