فارسی العربیه France English
آخرین وضعیت ذخایر سدهای بزرگ کشور؛

ذخایر آب سدهای کشور به 25.26میلیارد مترمکعب رسید/ کاهش 14 درصدی ذخیره مخازن نسبت به سال گذشته

آمار دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور نشان می‌دهد، با سپری شدن 193 روز از سال آبی، تا 14 فروردین (سال آبی 1402- 1401) میزان کل حجم آب در مخازن سدهای کشور حدود25.26 میلیارد متر مکعب است که نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته14درصد کاهش نشان می دهد.

  اخبار ملی گنجینه
  1401/01/14