فارسی العربیه France English

آخرین وضعیت ذخایر سدهای بزرگ کشور؛

ذخایر آب سدهای کشور به 25.26میلیارد مترمکعب رسید/ کاهش 14 درصدی ذخیره مخازن نسبت به سال گذشته

آمار دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور نشان می‌دهد، با سپری شدن 193 روز از سال آبی، تا 14 فروردین (سال آبی 1402- 1401) میزان کل حجم آب در مخازن سدهای کشور حدود25.26 میلیارد متر مکعب است که نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته14درصد کاهش نشان می دهد.

به گزارش شبکه خبری آب ایران، به گفته مدیرکل دفتر اطلاعات و داده های آب کشور بررسی وضعیت ورودی سدهای کشور نشان می دهد که ورودی به مخازن در سال آبی جاری 18.55 میلیاردمترمکعب رسیده است که کاهشی معادل 6درصد نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته دارد .

فیروز قاسم زاده افزود : میزان پرشدگی سدهای استان تهران ، سد زاینده رود در استان اصفهان، سدهای استان خوزستان و سدهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه در شرایط فعلی به ترتیب حدود21درصد، 25درصد، 56 درصدو 66 درصد  است.

مدیرکل دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور در پایان، عنوان کرد: با توجه شرایط اقلیمی کشورو وضعیت ذخایرمنابع آبی،  رعایت الگوی بهینه مصرف در بخشهای مختلف مصرف امری ضروری است.

کد خبر: 49968
  تاریخ خبر : 1401/01/14
  آخرین به‌روزرسانی : 1401/01/14
 کارشناس
 370
  دیدگاه کاربران