فارسی العربیه France English

نهمین اجلاس شورای جهانی آب با شعار امنیت آبی برای صلح و توسعه پایدار برگزار شد

نهمین اجلاس شورای جهانی آب از یکم تا ششم فروردین ماه سال جاری با شعار "امنیت آبی برای صلح و توسعه پایدار" در شهر داکار پایتخت کشور سنگال (غرب آفریقا) برگزار شد.

  اخبار بین المللی
  1401/01/10