فارسی العربیه France English

سد و نیروگاه دز مهیای استقبال از میهمانان نوروزی و راهیان نور

سد و نیروگاه دز پس از دو سال وقفه، آماده استقبال از میهمانان نوروزی و کاروانهای راهیان نور است.

  اخبار ملی گنجینه
  1401/01/01