فارسی العربیه France English
استاندار یزد:

جشنواره سپاس آب، اقدام مهمی در فرهنگ سازی مدیریت مصرف است

استاندار یزد در مراسم اختتامیه جشنواره سپاس آب که در راستای فرهنگ سازی، آگاه سازی و معرفی الگوهای برتر در زمینه مدیریت مصرف به همت شرکت آب منطقه ای یزد برگزار شد، برپایی چنین جشنواره هایی را در حوزه مدیریت مصرف ارزشمند توصیف کرد.

  اخبار استانی
  1401/05/02