فارسی العربیه France English
مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه ای یزد خبر داد:

جشنواره سپاس آب در یزد برگزار می شود

مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه ای یزد از برگزاری ;جشنواره سپاس آب با هدف فرهنگ سازی مدیریت مصرف آب در یزد خبر داد.

  اخبار استانی
  1401/04/29