فارسی العربیه France English

برگزاری مسابقه نقاشی ویژه کودکان ونوجوانان با محوریت شخصیت بی بی ناهید (محافظ آب) در شرکت آب منطقه ای گلستان

به مناسبت روز جهانی موزه ها و میراث فرهنگی یک دوره مسابقه نقاشی با محوریت شخصیت بی بی ناهید (محافظ آب ) ویژه کودکان و نوجوانان ۵ تا ۱۵ سال در این شرکت برگزار شد.

  اخبار استانی
  1401/02/31