فارسی العربیه France English
درراستای فرهنگ سازی مدیریت بهینه مصرف آب و حفاظت از رودخانه های استان:

رونمایی از اولین نسخه کتاب داستان بی بی ناهید ورود شیشه ای

درراستای فرهنگ سازی مدیریت بهینه مصرف آب و حفاظت از رودخانه های استان، رونمایی از اولین نسخه کتاب داستان "بی بی ناهید و رود شیشه ای " با حضور سید محمد آهویی مدیر کل دفتر اقتصاد و بهره وری آب شرکت مدیریت منابع آب ایران، مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان و مدیر موزه های استان در گرامیداشت روز موزه و میراث فرهنگی استان ودر سالن کوثر شرکت آب منطقه ای گلستان رونمایی شد.

  اخبار ملی
  1401/02/31