فارسی العربیه France English

عدالت، شفافیت و اعتماد سه رکن اساسی در اقدامات روابط عمومی

معاون تلفیق و امور تنظیم گری شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: اقدامات روابط عمومی ها باید بر اساس سه شاخص عدالت، شفافیت و اعتماد صورت پذیرد

  اخبار ملی گنجینه
  1401/02/28