فارسی العربیه France English

انتصاب مدیرکل دفتر امور اجتماعی و روابط عمومی شرکت مدیریت منابع آب ایران

طی حکمی ازسوی معاون آب و آبفای وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران محمد حسین رنجبران به عنوان مدیرکل دفتر امور اجتماعی و روابط عمومی این شرکت معرفی و منصوب شد.

  اخبار ملی گنجینه
  1401/01/17