فارسی العربیه France English
در دومین روز سفر؛

وزیر نیرو وارد شهرستان بجستان خراسان رضوی شد

وزیر نیرو به عنوان نماینده دولت در دومین روز سفر استانی رئیس جمهور به خراسان رضوی وارد شهرستان بجستان شد.

  اخبار ملی گنجینه
  1401/01/11