فارسی العربیه France English

وزیر نیرو وارد گناباد استان خراسان رضوی شد

وزیر نیرو به عنوان نماینده دولت در سفر استانی رئیس جمهور به خراسان رضوی وارد شهرستان گناباد شد.

  اخبار ملی گنجینه
  1401/01/10