فارسی العربیه France English
یادداشت:

منابع آب زیرزمینی، ناپیدای فراموش شده

حمید رحمانی ،معاون دفتر توسعه نظام‌های فنی، بهره‌برداری و دیسپاچینگ برقابی شرکت مدیریت منابع آب ایران

  اخبار ملی گنجینه
  1401/01/02