فارسی العربیه France English

یادداشت:

تنش آبی پیش رو در استان خوزستان

فراز رابعی، رئیس حوضه آبریز کارون بزرگ

سال آبی جاری در حالی آغاز گردید که در ابتدای آن و در مهرماه، به دلیل سپری شدن یک سال بسیار کم بارش و خشک، حجم ذخیره مخازن سدهای استان خوزستان نسبت به شرایط نرمال کاهش قابل توجهی داشت.
متاسفانه سال آبی جاری نیز سالی کم بارش محسوب می شود به طوری که حوضه کرخه با 195 میلی متر بارش، 35درصد کمتر از میانگین نرمال و حوضه کارون بزرگ با 319 میلی متر بارش 15درصد کمتر از میانگین نرمال، سال آبی خشکی را سپری میکنند. این موضوع درحوضه کرخه و در استان های بالادست این حوضه با کاهش 70 درصدی بارش، نمود بیشتری داشته است.
به دنبال کاهش چشمگیر بارش، میزان آب ورودی به مخازن سدهای این حوضه ها نیز نسبت به شرایط نرمال کمتر بوده است. درحوضه کرخه تاکنون شاهد یک هزار و 61 میلیون مترمکعب ورودی به مخزن بوده ایم که 54 درصد نسبت به شرایط نرمال و 38درصد نسبت به سال آبی گذشته کاهش نشان می دهد. درحوضه های دز و کارون نیز میزان ورودی به مخازن سدها حدود 5290 میلیون مترمکعب بوده است که نسبت به شرایط نرمال 31 درصد کاهش داشته است.
با برنامه ریزی برای کشت پائیزه در ابتدای فصل و کنترل میزان خروجی از سدها متناسب با شرایط تنش آبی موجود، تلاش گردید حتی المقدور مطابق برنامه ریزی ها نسبت به ذخیره سازی آب برای تامین نیازهای پائین دست اقدام گردد. با توجه به عدم وقوع بارش موثر در سد کرخه، متاسفانه درحال حاضر حجم مخزن این سد در مقایسه با سال آبی گذشته (که جزو سال های کم بارش بوده)، 1586 میلیون مترمکعب کمتر است و این باعث شده تا در این حوضه پیش بینی تابستانی سخت داشته باشیم.
مخازن حوضه آبریز کارون بزرگ نیز در حال حاضر 438 میلیون مترمکعب کمتر از سال گذشته دخیره دارند و حجم خالی مخازن این سدها بیش از 5400 میلیون مترمکعب برآورد می شود. لذا در این حوضه نیز بایستی با برنامه ریزی دقیق، متناسب با شرایط تنش آبی پیش رو اقدام نمود و برنامه مصارف و توزیع آن در پائین دست برای تابستان آینده مطابق شرایط تنش آبی تنظیم و تامین گردد.
برای مدیریت شرایط تنش آبی استان خوزستان، تا کنون در  جلسات متعددی در سطح استانی و ملی تشکیل گردیده است و تصمیماتی نیز اخذ شده که می بایست از هم اکنون با تمرکز بر انجام مصوبات از ایجاد تنش احتمالی در آینده جلوگیری نمود. ممنوعیت کشت های پرآب بر از جمله برنج در تمامی حوضه های آبریز منتهی به استان و جلوگیری از تمهیدات انجام کشت برنج از زمان حاضر در سطح استانهای حوضه های آبریز موردنظر یکی از مهم ترین این تصمیات است. از سوی دیگر درحوضه کرخه علاوه بر کشت های پرآب طلب، امکان تامین کشتهای فصلی در تابستان آینده وجود ندارد و دستگاههای مسئول باید هم اکنون این موضوع را در برنامه ها مدنظر داشته باشند.
به منظور تامین آب دام های سبک و سنگین در استان خوزستان بایستی تدابیری اندیشیده شود و روش های گوناگون تامین آب پیش بینی شود تا در آینده، شاهد تلفات دام به علت تنش آبی نباشیم. همچنین باید تمهیدات و اقدامات لازم برای تامین کیفیت مطلوب آب در رودخانه کارون در تابستان آینده مدنظر قرارگیرد.
امید به آن است با تدابیر و برنامه ریزی های صورت گرفته و اقدامات سازه ای و غیرسازه ای در استان خوزستان، شاهد بروز مشکلاتی در راستای تامین آب شرب با کیفیت نباشیم.

کد خبر: 49951
  تاریخ خبر : 1401/01/02
  آخرین به‌روزرسانی : 1401/01/05
 کارشناس
 362
  دیدگاه کاربران