فارسی العربیه France English

بازدید از موسسه گنجینه ملی آب ایران

...

بعد از اختتامیه طرح توان افزایی و ارتقای مدیریتی بانوان که روز دوشنبه مورخ 98/8/4 در محل پژوهشگاه نیرو برگزار گردید . برخی از بانوان شاغل در شرکت آب منطقه ای، آبفا، آبفار، پژوهشگاه نیرو و حوزه ستادی... با حضور مهندس راعی رئیس گنجینه ملی آب ایران از موزه آب پارک پردیسان بازدید نمودند که توضیحات لازم هم در مورد سازه های تاریخی آب برای بازدیدکنندگان ارائه گردید.

   

کد خبر: 38724
  تاریخ خبر : 1398/09/05
 کارشناس
 468