فارسی العربیه France English

اولین همایش بین المللی معماری و شهرسازی جهان اسلام در عصر جهانی شدن

اولین همایش بین المللی معماری و شهرسازی جهان اسلام در عصر جهانی شدن در شهر تبریز برگزار میگردد.

ولین همایش بین المللی معماری و شهرسازی جهان اسلام در عصر جهانی شدن در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۹۷ تا ۲۴ آبان ۱۳۹۷ توسط دانشگاه هنر اسلامی تبریز و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تبریز برگزار می شود.

محورهای اصلی همایش:

هویت اسلامی و هویت جهانی، رابطه آنها در معماری و شهرسازی جوامع اسلامی

بافتها و بناهای تاریخی در جوامع اسلامی و چالش جهانی شدن

هویت محلی، ملی و جهانی در معماری و شهرسازی

کالایی شدن معماری و شهر و چالش جوامع اسلامی

جامعه شبکه ای و معماری و شهرسازی اسلامی (بازتعریف محله، شهروند، ...)

جایگاه ارزشهای اسلامی (عدالت، زیبایی، امنیت، ...) در معماری و شهرسازی جوامع اسلامی در عصر جهانی شدن

رویه ها و الگوها در معماری و شهرسازی اسلامی در عصر جهانی شدن ( منطقه گرایی، توسعه پایدار، پست مدرن، ...؟)

مدلها در معماری و شهرسازی اسلامی در عصر جهانی شدن

معماری و شهرسازی تبریز و پدیده جهانی شدن

 علاقمندان میتوانند جهت اطلاعات بیشتر به این آدرس www.civilica.com مراجعه نمایند.

کد خبر: 30746
  تاریخ خبر : 1397/07/11
 1170
  دیدگاه کاربران