فارسی العربیه France English

انتشارات

انتشارات:

ردیف نام کتاب مولف ناشر تعدادصفحه
1 گاوچاه های فارس با تکیه بر گاوچاه های جهرم جواد صفی نژاد موسسه گنجینه ملی آب ایران 50
2 رساله حفر قنوات تالیف مستر جان انگلیسی با مقدمه و تصحیح نادر کریمیان سردشتی موسسه گنجینه ملی آب ایران 102
3 تحلیل و تفسیر طومار آبیاری قرن هشتم هـ.ق شهر قزوین جواد صفی نژاد موسسه گنجینه ملی آب ایران 179
4 آب و آبشناسی در فقه و روایات اسلامی نادر کریمیان سردشتی موسسه گنجینه ملی آب ایران 181
5 دانشنامه آب و آبشناسی در ادب پارسی نادر کریمیان سردشتی موسسه گنجینه ملی آب ایران 343
6 دانشنامه آب و آبشناسی در قرآن کریم نادر کریمیان سردشتی موسسه گنجینه ملی آب ایران 270
7 چیکه چیکه نقاشی مهناز واحدی و مهیار نورجهان موسسه گنجینه ملی آب ایران و شرکت آب منطقه ای تهران 24
8 روزی روزگاری آب ج1،2،3 مهناز واحدی و مهیار نورجهان موسسه گنجینه ملی آب ایران و شرکت آب منطقه ای تهران --
9 دردونه و آب مهناز واحدی و مهیار نورجهان موسسه گنجینه ملی آب ایران 16
10 چاره ی آب در تاریخ فارس (جلد اول) پرهام جواهری
محسن جواهری
موسسه گنجینه ملی آب ایران 276
11 چاره ی آب در تاریخ فارس (جلد دوم) پرهام جواهری
محسن جواهری
موسسه گنجینه ملی آب ایران و کمیته ملی آبیاری و زهکشی 282
12 انسان و آب در ایران محمد میرشکرایی موسسه گنجینه ملی آب ایران و کمیته ملی آبیاری و زهکشی 239
13 سد زیرزمینی قنات وزوان میمه اصفهان جواد صفی نژاد
بیژن دادرس
موسسه گنجینه ملی آب ایران 238
14 تمنای باران سید احمد فدایی موسسه گنجینه ملی آب ایران 248
15 نظام های تقسیم آب در ایران مجید لباف خانیکی موسسه گنجینه ملی آب ایران 148
16 استخراج آب های پنهانی هوشنگ ساعدلو موسسه گنجینه ملی آب ایران - مهندسین مشاور کاوش پی مشهد 460

 

 تاریخ ثبت :
  آخرین به روزرسانی :