فارسی العربیه France English

 

سد طرق(بند طرق)

این بند در ۲۵ کیلومتری جنوب‌شرقی مشهد قرار دارد و بر روی رودخانه طرق در یکصد متری پایین دست سد بتنی و دو قوسی طرق می باشد. ساختار این سازه از نوع آجر و ساروج می باشد .  این سازه آبی در زمان تیموری و به امر امیر علیشیر نوایی ساخته شده است. عمر این سد بیش از ۵۰۰ سال می باشد . از لحاظ سد سازی موقعیت فعلی بند طرق بهترین مکان برای احداث سد می باشد که البته جهت حفظ این سد ، سد بتنی در ۱۰۰ متر بالادست رودخانه احداث شده است.

 

سد طرق( جدید)

 یکی از سدهای استان خراسان رضوی و شهرستان مشهد است. این سد در ۱۴ کیلومتری جنوب شرقی  مشهد بر روی رودخانه طرق در  نزدیکی بند قدیمی طرق قرار دارد.

این سد از نوع بتونی دو قوسی است که از ۲۲ بلوک و به عرض ۱۴ متر و ارتفاع ۸۱ متر از پی ساخته شده است. ضخامت تاج سد ۸۰/۴ متر و دارای ۸۴/۱۲ متر ضخامت درپی و طول تاج ۳۲۲ متر است. حجمم بتن ریزی سد ۱۶۵٫۰۰۰ متر مکعب می‌باشد. سرریز این سد از نوع نیلوفری است.