فارسی العربیه France English

سازه های تقسیم کننده آب: 

این سازه­ها برای تقسیم آب­های سطحی و مدیریت آب رسانی مورد استفاده قرار می­گرفتند. ایرانیان در گذشته از چرخه آب در طبیعت و مسائل آب­های سطحی (هیدرولوژی) اطلاع کافی داشته و به جنبه­های عملی آن نیز توجه وافر می­نمودند. تلاش ایرانیان در بهره برداری از آب­های سطحی، مدیریت و هدایت آن­ها به مزارع و کشتزارها، بسیار تحسین برانگیز است.