فارسی العربیه France English

 

چاه :

گودالی استوانه­ای شکل عمیقی است که برای رسیدن به آب و یا ریختن فاضلاب از سطح‌ زمین‌ به‌ عمق‌ آن حفر می­کنند. چاه‌ها، آب خود را از سفره‌های زیرزمینی تهیه می‌کنند. حفر چاه‌ دستی‌ یا چاه‌ زدن‌، در همه‌ جای‌ ایران‌ از گذشته‌های‌ دور، دست‌کم‌ از دوره ایلام‌ و ماد تا به‌ امروز، تقریباً بر اساس‌ یک‌ اصل‌ کلی‌ و با روش‌ و فن‌ ساده‌ای‌ رایج‌ بوده‌ است‌.