فارسی العربیه France English

 

پل بند :

پل بند، پلی چند منظوره می­باشد که علاوه بر نقش گذر از آن به کمک دیوار بلندی از سنگ و آجر بنام بند سبب ذخیره آب در موقع بالا آمدن می گردید و در وقت لزوم به مصرف کشاورزی و... می رسید. همچنین گاهی چند آسیاب در مسیر شاخابه­های آن قرار داشت که به آسیاب کردن گندم و دانه­های دیگر می­پرداختند.

 

     پل بند لشکر یک بنا از مجموعه  نظام آبی تاریخی شوشتر