فارسی العربیه France English

 

 

بازدید اعضاء شرکت مشاور آب و محیط زیست خاورمیانه از موزه آب یزد

بازدید چهار نفر از مدیران و کارشناسان شرکت مشاور آب و محیط زیست خاورمیانه از موزه آب یزد صورت پذیرفت.  

در تاریخ 96/3/21 بازدیدی توسط چهار نفر از مدیران و کارشناسان شرکت مشاور آب و محیط زیست خاورمیانه از موزه آب یزد صورت پذیرفت. این بازدید در جهت آشنایی بیشتر مشاور نسبت به آثار و ابنیه های تاریخی از قبیل آشنایی با ابزارآلات و ادوات اندازه گیری حجم آب، حفر قنات، وسایل تامین روشنایی در قنات، اسناد و مدارک مربوط به خرید و فروش آب و وقف نامه های قدیمی، کتابچه میراب ها و اسناد توزیع آب، ظروف نگهداری و حمل آب و بسیاری لوازم و اشیاء ارزشمند دیگر که در این موزه نگهداری می شود.

 

 

منبع خبر:

دیدگاه کاربران