فارسی العربیه France English

 

فصلنامه

 

مجله ی علوم و مهندسی منابع آب ایران

در دسترس بودن تمام شماره های مجله ی علوم و مهندسی منابع آب ایران  

42 شماره از فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات منابع آب ایران از انتشارات انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران از اولین شماره آن (بهار 1384) تا پایان 1396 در گنجینه ملی آب ایران موجود می باشد علاقمندان جهت استفاده به موسسه گنجینه ملی آب ایران مراجعه نمایند.

 

 

 

منبع خبر:

دیدگاه کاربران