فارسی العربیه France English

 

دومین کارگاه آموزشی

 

دومین نشست تخصصی مدیران گنجینه ی آب استانهای کشور

دومین کارگاه آموزشی ضرورت حفاظت و نگهداری از سازه های آبی تاریخی  

دومین کارگاه آموزشی ضرورت حفاظت و نگهداری از سازه های آبی تاریخی به همراه دومین نشست تخصصی نمایندگان گنجینه ی آب در شرکت های آب منطقه ای سراسر کشور  روز چهارشنبه مورخ 97/01/29 از ساعت 8 لغایت 17 مکان سالن اجتماعات بین المللی گیت بوستان اهواز برگزار میگردد.

  • پلان مدیریت نظام آبی تاریخی شوشتر
  • طرح مدیریت حفاظت از سازه های آبی تاریخی استان خوزستان
  • موزه ی آب و نقش آن در توسعه فرهنگی و اجتماعی جامعه
  • گردشگری با محوریت سازه های آبی تازیخی
منبع خبر: موسسه گنجینه ملی آب ایران

دیدگاه کاربران