اخبـــار و تــازه ها:

مجله ی علوم و مهندسی منابع آب ایران

در دسترس بودن تمام شماره های مجله ی علوم و مهندسی منابع آب ایران

دومین نشست تخصصی مدیران گنجینه ی آب استانهای کشور

دومین کارگاه آموزشی ضرورت حفاظت و نگهداری از سازه های آبی تاریخی

تازه های مرکز اسناد

اهدا 26 جلد مقاله و 37 جلد کتاب از شرکت آب منطقه ای تهران

بازدید اعضاء شرکت مشاور آب و محیط زیست خاورمیانه از موزه آب یزد

بازدید چهار نفر از مدیران و کارشناسان شرکت مشاور آب و محیط زیست خاورمیانه از موزه آب یزد صورت پذیرفت.
  • سد کبار
  • موزه آب یزد(خانه کلاهدوز)
  • تصفیه خانه چغازنبیل
  • پل بند لشکر شوشتر
  • پل بند دزفول

درباره طرح

استانداردهای ابلاغی

پیش نویس های جدید

گزارش تصویری